ภาพจาก www.pixabay.com

การวิจัยประยุกต์คือการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการวิจัยประยุกต์ 7 ตัวอย่าง:

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างแข็งขันกับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไข

2. การวิจัยกรณีศึกษา

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกของกรณีเดียวหรือหลายกรณีเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์เฉพาะ

3. การวิจัยเชิงสำรวจ

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้คนจำนวนมากโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง

4. การวิจัยเชิงทดลอง

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่าเพื่อทดสอบผลกระทบต่อตัวแปรตาม

5. การวิจัยเชิงคุณภาพ

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของคำ รูปภาพ หรือเสียง มากกว่าตัวเลข

6. การวิจัยแบบผสมผสาน

โมเดลนี้ผสมผสานวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อให้เข้าใจปัญหาการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

7. การวิจัยระยะยาว

โมเดลนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องเดียวกันเป็นระยะเวลานานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรูปแบบการวิจัยประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาปัญหาและปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง รูปแบบที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและคำถามการวิจัยที่กล่าวถึง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!