ภาพจาก www.pixabay.com

วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารที่มีฐานการวิจัยขนาดยาว ซึ่งนำเสนองานวิจัยต้นฉบับของผู้เขียนและข้อค้นพบในหัวข้อเฉพาะ โดยปกติจะเขียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ปริญญาโทหรือปริญญาเอก และโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะได้รับปริญญานั้น

จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์คือเพื่อแสดงความสามารถของผู้เขียนในการทำการค้นคว้าอิสระและเพื่อให้ความรู้ใหม่แก่สาขาวิชาของตน โดยทั่วไปแล้ววิทยานิพนธ์จะขึ้นอยู่กับการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อนั้น เช่นเดียวกับงานวิจัยต้นฉบับที่ผู้เขียนได้ดำเนินการ การวิจัยอาจอยู่ในรูปแบบการทดลอง การสำรวจ หรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

โดยทั่วไปวิทยานิพนธ์จะมีโครงสร้างดังนี้:

1. บทนำ

บทนำให้ภาพรวมของหัวข้อการวิจัยและคำถามการวิจัย ตลอดจนวัตถุประสงค์และความสำคัญของการศึกษา

2. การทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมให้ข้อมูลสรุปของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ รวมถึงข้อค้นพบที่สำคัญและข้อสรุปของการศึกษาก่อนหน้านี้

3. ระเบียบวิธี

ส่วนระเบียบวิธีอธิบายการออกแบบการวิจัย รวมถึงตัวอย่าง วิธีการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

4. ผลลัพธ์

ส่วนผลลัพธ์นำเสนอผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติหรือหลักฐานที่เป็นข้อมูลอื่นๆ

5. การอภิปราย

ส่วนการอภิปรายตีความผลการศึกษาและอภิปรายความหมายในบริบทของวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อ

6. สรุป

บทสรุปสรุปข้อค้นพบหลักและการมีส่วนร่วมของการศึกษา และแนะนำทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคต

7. การอ้างอิง

ส่วนการอ้างอิงจะแสดงแหล่งที่มาที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์

โดยรวมแล้ว วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งนำเสนองานวิจัยต้นฉบับของผู้เขียนและข้อค้นพบในหัวข้อเฉพาะ และโดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!