สถิติเชิงอนุมานเป็นชุดของเทคนิคทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถสรุปผลเกี่ยวกับประชากรตามตัวอย่างข้อมูล การใช้สถิติเชิงอนุมานใน SPSS (หรือซอฟต์แวร์ทางสถิติอื่นๆ) อาจมีประโยชน์หลายประการดังนี้

1. การคาดการณ์ สามารถใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับประชากรตามรูปแบบและแนวโน้มที่สังเกตได้ในตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของผลลัพธ์เฉพาะตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

2. การทดสอบสมมติฐาน สามารถใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในประชากร ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อระบุว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสองกลุ่มในการวัดเฉพาะหรือไม่

3. การสรุปผล สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับประชากรตามรูปแบบ
และแนวโน้มที่สังเกตได้จากตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างตัวแปรสองตัวในประชากรหรือไม่

โดยรวมแล้ว สถิติเชิงอนุมานสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักวิจัยที่ต้องการคาดการณ์ ทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลเกี่ยวกับประชากรตามข้อมูลตัวอย่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!