การทำความเข้าใจมาตรวัดทางสถิติของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายตัวเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัย เนื่องจากเป็นการสรุปคุณลักษณะของชุดข้อมูล และสามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจข้อมูลที่พวกเขากำลังทำงานด้วยได้ดียิ่งขึ้น

การวัดค่าทางสถิติของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางประกอบด้วยการวัดต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม ซึ่งบ่งชี้ถึง “ศูนย์กลาง” หรือค่าทั่วไปของชุดข้อมูล ค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลและไวต่อค่าผิดปกติ ค่ามัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลและไม่ไวต่อค่าผิดปกติ ฐานนิยมคือค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในข้อมูล

การวัดการกระจายทางสถิติรวมถึงการวัดต่างๆ เช่น ช่วง ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายหรือความแปรปรวนของข้อมูล ช่วงคือความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในข้อมูล ความแปรปรวนเป็นตัวชี้วัดการแพร่กระจายของข้อมูลรอบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดการแพร่กระจายของข้อมูลรอบๆ ค่าเฉลี่ย โดยคำนวณเป็นรากที่สองของความแปรปรวน

การทำความเข้าใจมาตรวัดทางสถิติของแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางและการกระจายมีความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่พวกเขากำลังทำงานด้วยได้ดีขึ้น และสามารถให้ข้อมูลสรุปที่เข้าใจและตีความได้ง่าย มาตรการเหล่านี้สามารถใช้ในการทดสอบทางสถิติเพื่อกำหนดนัยสำคัญทางสถิติของผลการวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!