กระบวนการจัดทำงบประมาณบรรณานุกรมและแผนประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่

การกำหนดขอบเขตของการวิจัย

ขั้นตอนแรกในการพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมคือการกำหนดขอบเขตของการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณพยายามระบุ วัตถุประสงค์การวิจัยเฉพาะ และวิธีการและเทคนิคที่คุณจะใช้ในการดำเนินการวิจัย

การประมาณค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนต่อไปคือการประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บุคลากร (เช่น นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) วัสดุ อุปกรณ์ การเดินทาง และสิ่งจูงใจผู้เข้าร่วม

การระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้

เมื่อคุณประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจรวมถึงเงินช่วยเหลือ สัญญา การบริจาค หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ

การพัฒนางบประมาณ

หลังจากที่คุณระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนางบประมาณที่สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยและแหล่งเงินทุนที่จะใช้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

การพัฒนาแผน

ขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนางบประมาณบรรณานุกรมและแผนคือการพัฒนาแผนที่สรุปขั้นตอนที่คุณจะดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการระบุพันธมิตรการวิจัย การพัฒนาลำดับเวลาสำหรับการวิจัย และการกำหนดเหตุการณ์สำคัญสำหรับการวัดความก้าวหน้า

โดยรวมแล้ว กระบวนการในการพัฒนางบประมาณบรรณานุกรมและแผนจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของการวิจัย การประมาณค่าใช้จ่าย การระบุแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ การพัฒนางบประมาณ และการพัฒนาแผนสำหรับการดำเนินการวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!