มีหลายกลยุทธ์ที่สามารถเป็นประโยชน์ในการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแนะนำทิศทางการวิจัยในอนาคต:

1. ระบุพื้นที่ที่ต้องการ วิจัยเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงช่องว่างในความเข้าใจของเราหรือส่วนที่คุณค้นพบไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่นอน

2. เสนอคำถามการวิจัยเฉพาะหรือสมมติฐานที่สามารถสำรวจได้ในงานในอนาคต สิ่งนี้สามารถช่วยเป็นแนวทางการวิจัยในอนาคตและให้จุดเน้นที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม

3. พิจารณาความหมายเชิงปฏิบัติหรือเชิงทฤษฎีของงานของคุณ การประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้หรือความหมายของสิ่งที่คุณค้นพบคืออะไร และสิ่งเหล่านี้จะถูกสำรวจในการวิจัยในอนาคตอย่างไร

4. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงศัพท์ที่ซ้ำซ้อนที่ผู้อ่านทุกคนอาจไม่คุ้นเคย
และตั้งใจที่จะเก็บคำแนะนำของคุณไว้สำหรับการสรุปและมุ่งเน้นการวิจัยในอนาคต

5. ใช้วลีเปลี่ยนผ่านเพื่อช่วยแนะนำผู้อ่านเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคุณสำหรับการวิจัยในอนาคต คำอย่างเช่น “อีกทั้ง”  หรือ “รวมถึง” สามารถช่วยเชื่อมโยงคำแนะนำของคุณเข้าด้วยกันและทำให้บทสรุปของคุณมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

6. แก้ไขและตรวจทานอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะของคุณสำหรับการวิจัยในอนาคตไม่มีข้อผิดพลาดและอ่านได้อย่างราบรื่น

โดยรวมแล้วกุญแจสำคัญในการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสนอแนะทิศทางการวิจัยในอนาคตคือต้องมีความชัดเจน กระชับ และเน้นย้ำ และให้ภาพรวมสั้นๆ แต่ครอบคลุมของพื้นที่ที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม หรือในกรณีที่สิ่งที่คุณค้นพบอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!