มีกลยุทธ์หลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อบูรณาการผลการวิจัยจากการศึกษากับการศึกษาและวรรณกรรมอื่น ๆ ในสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. เปรียบเทียบและเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาอื่นๆ: สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าผลลัพธ์ของการศึกษาที่คุณกำลังตรวจสอบนั้นสอดคล้องหรือแตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ในหัวข้อเดียวกันอย่างไร

2. ระบุช่องว่างในวรรณกรรม: มองหาส่วนที่ขาดการวิจัยหรือการวิจัยมีความขัดแย้งกัน และพิจารณาว่าการศึกษาที่คุณกำลังทบทวนสามารถมีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้อย่างไร

3. พิจารณาผลที่ตามมาของสิ่งที่ค้นพบ: พิจารณาว่าผลการศึกษาอาจนำไปใช้หรือใช้ในทางปฏิบัติอย่างไร หรืออาจแจ้งผลการวิจัยในอนาคตในสาขานี้ได้อย่างไร

4. ใช้สิ่งที่ค้นพบเพื่อสร้างกรอบแนวคิด: พิจารณาว่าข้อค้นพบของการศึกษานี้เหมาะสมกับบริบทที่กว้างขึ้นของสาขานั้นๆ อย่างไร และอาจนำไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดหรือทฤษฎีได้อย่างไร

5. ใช้สิ่งที่ค้นพบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ: พิจารณาว่าผลการศึกษาอาจนำไปใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจด้านนโยบายหรือแนวปฏิบัติในสาขาของคุณได้อย่างไร

6. สังเคราะห์ข้อค้นพบกับการศึกษาอื่นๆ: ใช้ข้อค้นพบจากการศึกษาที่คุณกำลังทบทวนร่วมกับข้อค้นพบจากการศึกษาอื่นๆ เพื่อสร้างการสังเคราะห์หรือสรุปสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อนี้

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องมีวิจารณญาณและวิเคราะห์เมื่อรวมผลการวิจัยจากการศึกษากับวรรณกรรมอื่น ๆ ในสาขา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุจุดแข็งและข้อจำกัดของการศึกษาและวางไว้ในบริบทที่กว้างขึ้นของสาขา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!