มีกลยุทธ์หลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อรวมผลการวิจัยเข้ากับการศึกษาและวรรณกรรมอื่นๆ ในสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปราย:

1. เปรียบเทียบและเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาอื่นๆ: อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ค้นพบของการศึกษาปัจจุบันกับการศึกษาอื่นๆ และพิจารณาความหมายของความแตกต่างเหล่านี้สำหรับสาขาที่กว้างขึ้น

2. อภิปรายความหมายของสิ่งที่ค้นพบสำหรับทฤษฎีหรือแบบจำลองก่อนหน้า: พิจารณาว่าสิ่งที่ค้นพบของการศึกษาปัจจุบันอาจสนับสนุน ท้าทาย หรือขยายทฤษฎีหรือแบบจำลองที่มีอยู่ในสาขานี้ได้อย่างไร และหารือเกี่ยวกับความหมายของการค้นพบเหล่านี้สำหรับสาขาที่กว้างขึ้น

3. ระบุประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย: อภิปรายประเด็นที่ผลการวิจัยปัจจุบันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาอื่นๆ และพิจารณาเหตุผลของข้อตกลงหรือความขัดแย้งเหล่านี้

4. อภิปรายเกี่ยวกับข้อจำกัดของการศึกษาปัจจุบัน: ระบุข้อจำกัดของการศึกษาปัจจุบันและพิจารณาว่าข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถทั่วไปหรือความทนทานของผลการวิจัยอย่างไร

5. แนะนำทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคต: จากผลการวิจัยในปัจจุบันและการบูรณาการกับการศึกษาและวรรณกรรมอื่น ๆ ในสาขานี้ แนะนำทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคตที่สามารถเพิ่มความเข้าใจในสาขานี้

โดยรวมแล้ว กุญแจสำคัญคือการอภิปรายของคุณให้ชัดเจนและกระชับ และให้ตัวอย่างหรือแนวคิดเฉพาะเจาะจงว่าผลการวิจัยในปัจจุบันเหมาะสมกับสาขาวิชาที่กว้างขึ้นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!